Areal

Man finner forskjellige utrykk angående area i alle etapper når man planlegger kjøp av eiendom også når det gjelder skatt og avgifter.  Her under de forskjellige utrykk som er mest brukt.

La surface cadastrale

Er et eiendomsareale indikert i de offisielle dokumentene (matrikkelen).  Hele Frankrike er inntegnet på disse kartene, som er blandt annet brukt til kalkulering av eiendomskatt, men som ikke er ment som eiendomsbevis.  Matrikkelarealet er bestemt ut fra oppmåling av en geometer eller kan gjøres utifra selve kartet.

Areal « Loi Carrez »

Loven fra 18 desember 1996, kalt « loi Carrez » og bestemelsen fra 23 mai 1997 som er knyttet til den, krever at arealet i en felleseiendom skal nevnes i alle pre-kontrakter (compromis de vente eller akseptavtalen) og kjøps kontrakt («contrat de vente» eller «acte authentique» gjort foran notar).

Siden 19 Juni 1997, er selgeren av en del (over 8m²) i et sameie pålagt å indikere nøyaktig areale av delen i salgsdokumentene.

Det er bestemt presise regler for å determinere arealet: All gulvflate med en minimums høyde under taket på 1m80, utenom vegger, trapper, skillevegger osv.

La surface habitable : Boligareal

Det er definert av artikel R111-2  du code de la construction et de l'habitation (lovverket om boligbygg).  Det er nært «loi carrez», det er nemelig gulvflaten minus vegger, trapper, dør og vindus bredde.  Heller ikke teller arealer hvor høyden er under 1m80 (skråtak).

La surface utile

Bruksarealet er definert av artikel R 331-10 og R 353-16 av CCH og representerer boligarealet pluss halvparten av annekse arealer begrenset til 8m² per leilighet utenom garasjene.  De annekse arealer må være reservert til bruk for leilighetens beboer og må ha en minimums høyde under tak på 1m80.

SHOB

Er definert av artikel R 112-2 du code de l'urbanisme (lovverket om byplanlegging); er summen av alle gulvflatene på alle nivå (selv om de ikke er innredet), inkludert vegger, balkong, terrasse osv.

SHON

Er definert av artikel R 112-2 du code de l'urbanisme og er SHOB utenom:

  • Loft og kjeller areal som ikke gir innredningsmuligheter eller som ikke har minimums høyde under tak på 1m80
  • Alt areal som ikke er under tak og stengt
  • Areal ment  til parkering
  • Og 5% av total areal som går bort til isolering

COS : er den delen av en tomt som er byggbar.  Den er definert av PLU (den lokale byplannlegging) eller av POS (kommunale bestemmelser angående bebyggelse).

Maksimum SHON kalkyleres slik: tomtens areale ganget med COS.

For all ny bebyggelse med en SHON på over 170m²  kreves det en arkitekt (en SHON på 170m² representerer ca et boligareal på 140m², dvs 4 eller 5 rom).