Salgsoppdrag

Salgsoppdrag, kallt « Mandat de vente » er i Frankrike en kontrakt mellom selger og eiendoms megler hvor selgeren gir oppdrag til megleren om å søke etter en kjøper til en nevnt eiendom mot provisjon ved salg.  Eiendomesmegleren er pålagt å ha fått et signert salgsoppdrag fra selgeren før han kan sette i gang med annonsering.

Når megleren har fått salgsoppdrag fra selgeren må han bruke alle midlene han har til disposisjon for å utføre sitt oppdrag.

Salgsoppdraget må inkludere de følgende nødvenndige bemerkninger :

  • Navn og adresse til begge parter
  • Beskrivelsen av eiendommen
  • Avtalt provisjon som skal betales til megleren
  • Hvem som skal betale meglerens provisjon
  • Varighet av kontrakten.