Akseptavtalen og kjøpskontrakten

Akseptavtalen:

Akseptavtalen er en pre-kontrakt hvor kjøperen og selgeren blir enige om kjøp og salg av en identifisert eiendom til en presisert pris.  Den representerer et fast og endelig engasjement for begge parter og fastsetter betingelsene for salget med:

  • Beskrivelsen av eiendommen med arealet (*se FI Mercure om areal) og full adresse.
  • Den obligatoriske rapporten om visse tekniske forhold ved eiendommen : «Dossier de diagnostic technique», inkludert energisertifikat.
  • Salgsprisen og betalings dato.
  • Størrelsen for Akonto beløpet : det er vanligvis avtalt en sum som representerer 10% av total beløpet og skal ikke være mindre enn 5% og som trekkes fra ved betaling av saldo. Det betales til notarius og settes på en klientkonto.
  • Dato for overtagelse.
  • Forbehold : det mest vannlige forbehold man tar ved inngåelsen av akseptavtalen, er det om finansiering. Hvis man tar dette forbehold og kjøper ikke får finansiering, blir kontrakten brutt.
  • Etter fransk rett har kjøper rett til å tre tilbake fra avtalen innen en frist på 7 dager etter å ha mottat signert akseptavtale. Dette skal presiseres i akseptavtalen.

Det skal undersøkes at kjøperens alder og sivilstand gir mulighet for handelen og spesifisere deling (50-50 eller annen deling) dersom det er flere kjøpere og deres forhold til hverandre.

Vanlig tidsrom for etablering av kjøpskontrakten, etter signatur av akseptavtalen, som obligatorisk gjøres hos den statsautorisert notarius, er 2 til 3 måneder siden det er en meget stram juridisk ramme rundt en slik handel i Frankrike.

Kjøpskontrakten:

Eiendomsovertagelsen blir konkludert ved signaturen av kjøpskontrakten som blir gjort hos den stats autoriserte notarius når alle betingelsene er oppfyllt. (finansiering, sertifikat om byplanlegging osv).

Det er da kjøperen betaler restbeløpet sammen med notarutgiftene (honorar og avgifter til staten).

Ca. 2 måneder etter signaturen, sender notarius skjøtet til den nye eieren.

  • Kjøperen må ha sent inn forsikringsbevis i forveien.

Skulle selgeren falle bort før underskrift, kan kjøperen få arvingenes underskrift.

Om kjøperen skulle falle bort og dette etter at forbeholdene er oppfylt, kan selgeren i teori få underskrift av hans arvinger.  Men i praksis er dette oftest umulig.