Kjøp av eiendom

Eiendoms megleren, un uavendelig partner

Eiendoms megleren, en viktig partner, med røtter i lokal miljøet, er spesialisten som kan guide deg gjennom søk og kjøp siden han er daglig  informert om handlingene i sin region.  Hans erfaring og lokal kjenskap gjør ham til den sikreste personen for vurdering av verdien for en eiendom. 

Når du ønsker å kjøpe en eiendom, kan eiendoms megleren hjelpe deg med å indentifisere dine behov, finne frem til den rette eiendommen tilpasset dine forventninger, til din livstil og til det budjsettet du disponerer.  Han forenkler ditt søk og finner frem til eiendommene som oppfyller dine ønsker.  Videre, er han rådgiveren som støtter deg gjennom hele kjøps prossesen, i det obligatoriske samarbeidet med den statsautoriserte notarius som står for den juridiske rammen.

Akseptavtalen og - Kjøpskontrakten

Akseptavtalen er en pre-kontrakt hvor kjøperen og selgeren blir enige om kjøp og salg av en identifisert eiendom til en presisert pris.  Den representerer et fast og endelig engasjement for begge parter og fastsetter betingelsene for salget med:

  • Beskrivelsen av eiendommen med arealet og full adresse.
  • Den obligatoriske rapporten om visse tekniske forhold ved eiendommen : «Dossier de diagnostic technique», inkludert energisertifikat.
  • Salgsprisen og betalings dato.
  • Størrelsen for Akonto beløpet : det er vanligvis avtalt en sum som representerer 10% av total beløpet og skal ikke være mindre enn 5% og som trekkes fra ved betaling av saldo.  Det betales til notarius og settes på en klientkonto.
  • Dato for overtagelse.
  • Forbehold : det mest vannlige forbehold man tar ved inngåelsen av akseptavtalen, er det om finansiering.  Hvis man tar dette forbehold og kjøper ikke får finansiering, blir kontrakten brutt.
  • Etter fransk rett har kjøper rett til å tre tilbake fra avtalen innen en frist på 7 dager etter å ha mottat signert akseptavtale.  Dette skal presiseres i akseptavtalen.

Det skal undersøkes at kjøperens alder og sivilstand gir mulighet for handelen og spesifisere deling (50-50 eller annen deling) dersom det er flere kjøpere og deres forhold til hverandre.

Vanlig tidsrom for etablering av kjøpskontrakten, etter signatur av akseptavtalen, som obligatorisk gjøres hos den statsautorisert notarius, er 2 til 3 måneder siden det er en meget stram juridisk ramme rundt en slik handel i Frankrike.

Kjøpskontrakten

Eiendomsovertagelsen blir konkludert ved signaturen av kjøpskontrakten som blir gjort hos den stats autoriserte notarius når alle betingelsene er oppfyllt. (finansiering, sertifikat om byplanlegging osv).

Det er da kjøperen betaler restbeløpet sammen med notarutgiftene (honorar og avgifter til staten).

Ca. 2 måneder etter signaturen, sender notarius skjøtet til den nye eieren.

Kjøperen må ha sent inn forsikringsbevis i forveien.

Skulle selgeren falle bort før underskrift, kan kjøperen få arvingenes underskrift.

Om kjøperen skulle falle bort og dette etter at forbeholdene er oppfylt, kan selgeren i teori få underskrift av hans arvinger.  Men i praksis er dette oftest umulig.

Angående kjøp av eiendom i et sameie

Loven fra 18 desember 1996, kalt « loi Carrez » og bestemelsen fra 23 mai 1997 som er knyttet til den, krever at arealet i en felleseiendom skal nevnes i alle pre-kontrakter (compromis de vente eller akseptavtalen) og kjøpskontrakt («contrat de vente» eller «acte authentique» gjort foran notar).

Siden 19 Juni 1997, er selgeren av en del (over 8m²) i et sameie pålagt å indikere nøyaktig areale av seksjonen i salgsdokumentene (i praksis boligareal).  Det er bestemt presise regler for å determinere arealet: All gulvflate med en minimums høyde under taket på 1m80, utenom vegger, trapper, skillevegger osv. * se FI Mercure om areal

Når salget gjelder en seksjon i et sameiet, forutser loven, angående fordeling av husleie og utgifter til bygnings vedlikehold:

  • At kjøperen skal informeres om husleie, selgerens forhold til sameiet og planlagte vedlikehold av sameiet før signatur
  • At fordelingen av husleie (avgifter, nedbetaling av felleslån, andre felles utgifter osv) gjøres etter avtale.

Finansiering

Forbehold om finansiering må nevnes i all pre-kontrakt. Dersom finansieringen ikke blir akseptert fra banken, blir akseptavtalen avbrutt uten kostnader.  Akonto beløpet blir restituert i sin helhet.  Men kjøperen har ikke rett til dette dersom han ikke kan bevise at han har i tide søkt om lån eller om han har gitt falske opplysninger.

Beskatning

De fleste skattemessige konsekvenser er for selgeren. 

Kjøperen skal sørge for betaling av eiendomskatt fra overtagelsens dato og kan forhåndsbetale dette ved kjøpet basert på forrige årets beløp. 

Beboelseskatt betales av den som bruker eiendommen per 1. Januar.